Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

Studieveileder

Fagområde/studier

Hilde Evensen
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

 

 

Bachelor i ledelse og organisasjonsutvikling (2. og 3.)

Bachelor i ledelse og digitalisering

Årsstudium i organisasjon og ledelse (heltid)

Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid)

Master i offentlig ledelse og styring

  • Fordypning organisasjon og ledelse/kriseledelse
  • Fordypning politisk økonomi Rena (trukket 2018)
  • Fordypning offentlig innovasjon, Lillehammer
Berit Nyberg (foto: Ricardo foto)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Årsstudium i organisasjon og ledelse (deltid Studiesenteret)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (nett- og samlingsbasert og Hamar)

Årsstudium i bedriftsøkonomi (deltid Studiesenteret)

Påbygging i økonomi og administrasjon (Studiesenteret)

Påbygging i regnskapsførerfag (Studiesenteret)

Påbygging i regnskap og revisjon (Studiesenteret)

Kristin Rikenberg
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Eksamensansvarlig - Handelshøgskolen, studiested Rena

Bachelor i beredskap og krisehåndtering

Årsstudium i krisehåndtering

Risiko, sårbarhet og beredskap

Sven Erik Sjøli
Rådgiver
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Internasjonal koordinator - Handelshøgskolen, studiested Rena

Bachelor Music Business - Production

Bachelor i Music Business – Management

Bachelor i serviceledelse og markedsføring

Åshild Camilla Nordli
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Master i økonomi og ledelse

  • Spesialisering markedsføringsledelse
  • Spesialisering økonomistyring
  • Spesialisering digital ledelse og business analytics

Bachelor eiendomsmegling

Bachelor i regnskapsførerfag

Bachelor i økonomi og administrasjon

Årsstudium i bedriftsøkonomi (heltid)

Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap

Årsstudium i offentlig styring, ledelse og økonomi (Kongsvinger)

Kunnskapsledelse (Kongsvinger)

Etikk, samfunnsansvar og bærekraftige forretningsmodeller (Kongsvinger)

 

rena@inn.no

Dataanalyse og forretningsforståelse (halvår Kongsvinger)

 

Nina Hafstad (Foto: Gro Vasbotten/HINN)
Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 

 

Seniorkonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap
 

 

Førstekonsulent
Handelshøgskolen Innlandet – Fakultet for økonomi og samfunnsvitenskap