Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Veiledere Fagområde
Reidun Ekse Johansen
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor -  faglærerutdanning i kroppsøving og idrettsfag

Bachelor i idrett med vekt på trenerrollen

Bachelor i folkehelsearbeid

Årsstudium i idrett

Årsstudium i mat ernæring og helse

Årsstudium  i sosialpedagogikk

Mat og helse 1

Line Hov
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie Kongsvinger

Bachelor i tannpleie

Rådgiver
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Master i avansert klinisk sykepleie i kommunehelsetjenesten

Master i kroppsøving og idrettsfag

Master i folkehelsevitenskap med vekt på endring av livsstilsvaner

Master i psykisk helsearbeid

Videreutdanning i psykisk helsearbeid

Nina Nordengen
Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Bachelor i sykepleie heltid

Bachelor i sykepleie deltid

Bachelor i sykepleie Kongsvinger

Videreutdanning i eldreomsorg med vekt på psykisk helse

Videreutdanning i rus, avhengighet og psykiske lidelser

Seniorkonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap

Helsesøsterutdanningen

Videreutdanning i anestesi, operasjon og intensivsykepleie

Videreutdanning i kreftsykepleie

Videreutdanning i praksisveiledning

Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap
 
Miriam Ellefsen (Foto: Gro Vasbotten/INN)
Førstekonsulent
Fakultet for helse- og sosialvitenskap