Language: NOR | ENG

Utskriftskvoter

Kvote for utskrift er 100 poeng for høstsemester og 100 poeng for vårsemester. Oversittende tildelt kvote overføres ikke mellom studieår.

Utskriftspriser

Ett A4 ark = 0,50 poeng
Ett A3 ark = 1,00 poeng

Kvoten belastes er pr. ark. Spar penger og miljø ved å skrive ut tosidig.

 

Eksempler:

  • Utskrift av ett dokument på 10 sider, i A4 format belaster kvote med 5 poeng. Dette uavhengig om det er tosidig, farge eller sort/hvitt.
  • Utskrift av ett dokument på 10 sider, i A3 format belaster kvote med 10 poeng. Dette uavhengig om det er tosidig, farge eller sort/hvitt.
  • Utskrift av et dokument på 10 sider, i A4 med dobbeltsidig utskrift belaster kvote med 2,5 poeng.

 

Ubrukte poeng i utskriftssystemet blir ikke refundert.