Opplæringsvideoer

Opplæringsvideoer for tekstbehandling i Word

Høgskolen i Hedmark

  

Velg tittel og se video Innhold Varighet
Skjermbildet

Menybånd

Dialogbokser

Fil-menyen

Verktøylinje

Statuslinja

Visninger

Zoom

Rullestriper

Linjaler

10:02
Grunnleggende om formatvalg

Skrift

Avsnitt

Dokument

Inndeling

07:19
Skriftformat

Skrifttyper

Størrelse

Skriftstil

Farge

Fjern formatering

06:47
Avsnittsformat

Avstand

Justering

Innrykk

Punktmerking

09:42
Hurtigmeny Hurtigmeny med høyreklikk 02:23
Utklippstavle

Klipp, kopier og lim inn

Utklippstavle

Alternativer for innliming

08:14
Angre og lagre

Angre

Lagre

06:44
Stavekontroll

Bruk av stavekontroll

Grammatikkfeil

Språkvalg

08:45
Søk og erstatt Muligheter og arbeidsmåte 06:44
Tekstflyt

Automatisk og manuelt linjeskift

Automatisk og manuelt sideskift

Tekstflyt ved sideskift

07.27
Hurtigtaster

Filhåndtering

Navigering i dokumentet

Merking av tekst

Klipp og lim

Formatering av tekst

07:33
Stiler

Grunnlaget

Hva er en stil

Normal-stilen

Andre stiler

Legge inn og endre stiler

Lage ny stil

06:57
Overskriftsstilene

Bruk av overskriftsstiler

Kapittelnummer

Navigasjonsrute

09:05
Innholdsfortegnelse

Grunnlaget for innholdsfortegnelser

Sette inn innholdsfortegnelse

Redigere utseende

Oppdatere innholdet

07:54
Topp- og bunntekst

Sidetall

Enkel topp-/bunntekst

Spesiell førsteside

08:06
Inndelinger

Om inndelinger

Sette inn inndelingsskift

Funksjoner knyttet til inndelinger: 
 Retning, Marger, …

08:48
Topp- og bunntekst med inndelinger Topp-/bunntekster, eventuelt i ulike inndelinger 16:39
Kryssreferanse og bokmerker

Sette inn kryssreferanse

Sette inn bokmerke

10:24
Tabeller

Sette inn tabell

Redigere oppsettet

Redigere utformingen

Innbygget regneark i stedet for tabell

11:44
Figurer

Sette inn og sette sammen figurer

SmartArt

Sette inn diagrammer

13:49
Bilder

Sette inn bilder

Redigere, tilpasse og komprimere bilder

Bildetekst

11:57
Figurliste, bildeliste, tabelliste

Grunnlaget for lister

Sette inn lister

4:10
Fotnoter/sluttnoter

Sette inn fotnoter og sluttnoter

Redigere formatet

5:09

 

Oversikt over de viktigste hurtigtastene i Word finner du her:  hurtigtaster

Videoene er basert på Word versjon 2010.

 

Ansvarlig for utforming, presentasjon og produksjon av videoene er  Svein Foss, Høgskolen i Hedmark

Sist endret: .