Language: NOR | ENG

Sykepleierhåndboka -SHB

Sykepleiehåndboka (SHB) er et kunnskapsbasert prosedyre- og kompetanseverktøy for spesialisthelsetjenesten, kommunehelsetjenesten og undervisningssektoren. SHB skal bidra til økt kvalitet i helsetjenesten, sikre likebehandling av pasienter og være et verktøy for internundervisning og kompetanseheving. Oppslagsverket dekker flere områder innenfor sykepleiefeltet, og består av 220 prosedyrer, en omfattende sykdomslæredel, samt emner om aldring, demens, juridiske emner og etikk.

Prosedyrene i SHB dekker alle de sentrale områdene innenfor sykepleiefeltet. Sykepleieprosedyrene er kunnskapsbaserte, og utviklet basert på metoden beskrevet i AGREE-Instrumentet.