Tidspunkter for fotografering/produksjon av studentkort på de forskjellig studiesteder, høsten 2019:

Studiested:

Blæstad/ Hamar, Elverum, Evenstad, Kongsvinger og Rena: Informasjon om tidspunkter for fotografering/produksjon av studentkort vil bli gitt ved studiestart.  
Lillehammer:

Kortproduksjonen skjer på et rom under hovedtrappa på Storhove plan 3.

Søndag 11. august 2019: kl. 10 - 14

Uke 33 (13. - 16. august)
Tirsdag - fredag kl 09.00 - 15.00

Uke 34 - 35:
Mandag - fredag kl. 09.00 - 15.00

Uke 36 og 37:
Mandag - fredag kl. 12.00 - 13.00

(Med forbehold om endringer på åpningstidene)