Language: NOR | ENG

Studentkort

Studentkort er:

  • lånekort på høgskolens bibliotek
  • nøkkelkort med adgangsmuligheter til skolebyggene og spesielle rom
  • nøkkelkort til å hente utskrifter/ kopiere eller skanne på høgskolens kopimaskiner
  • ID bevis i forbindelse med eksamen

Når kan jeg få studentkort?

Når semesteravgift er registrert innbetalt i Studentweb kan du få studentkort. Husk å ta med gyldig ID.

Pin kode

PIN-kode brukes i forbindelse med nøkkelkort utenom åpningstider og i noen soner. Koden kan du finne på konto.inn.no klikk på knappen vis pinkode og logg deg på med Feide påloggingen.

Hvor får jeg studentkort?

Fotografering og utstedelse av studentkort skjer på hvert enkelt studiested i begynnelsen av høstsemesteret. Tidspunkter oppgis ved det enkelte lærested.

Noen studier har massefotografering av klasser. Det gis informasjon om dette for de det gjelder. Når massefotografering pågår, bes studentene om å møte til oppsatt tid.

Hvor lenge er studentkortet gyldig?

Studentkortet er kun gyldig når semesteravgiften er betalt og dette bekreftes gjennom semestermerke/oblat påført kortet, eller gjennom appen digitalt studentbevis. Vi anbefaler alle studenter å laste ned appen digitalt studentbevis. Denne appen bekrefter at du er aktiv student. Studenter som ikke har mulighet til å laste ned denne appen, vil få semestermerke/oblat ved henvendelse til resepsjon/ekspedisjon på lærestedet.

Studenter på nettstudier

Studenter på nettbaserte studier eller andre studenter som ikke er på samlinger på studiesteder, oppfordres til å benytte Studentbevis-app'en.

Studiesteder Blæstad, Elverum, Evenstad, Rena, Hamar: Dersom det er noen som har behov for studentkort, bestilles dette via skjema og vedlegges bilde i det formatet som er beskrevet i skjemaet. Bilder i andre formater vil ikke bli godkjent. Bestillingen sendes: kortprod@inn.no

Skjema for bestilling av studentkort

Vær oppmerksom på at det ved eventuell enkeltbestilling av studentkort via skjema er lang leveringstid i oppstartsperioden.

Hva gjør jeg ved tap av studentkort?

Hvis du har mistet eller ødelagt studentkortet koster det kr. 250 for å utstedt et nytt, så fremt kortet ikke er stjålet og kopi av politianmeldelse foreligger. Ta kontakt med resepsjon/ekspedisjon på ditt studiested.