Høgskolen har 8 auditorier og 13 undervisningsrom med prosjektor, datamaskin og trådløs mikrofon (unntatt P-101 og P-102)

Det er teleslynge i de fleste rom, unntatt i G-202, G-203, Ø-110, Ø112, Ø-113, P-101 og P-102

  • Auditorium H, og klasserommene G-101, G-102, G-107, G-201, S-217 og V-21 bruker IR for overføring av signal til mobil mottager, som lånes ut fra IT-tjenesten.
  • I auditoriene C, D, E, F og G er det en ny type teleslynge-teknologi (Roger Pilot), hvor det ligger en mobil mottager på kateteret for de som har behov for å låne dette.

Fire rom har utstyr for streaming av undervisning med kamera: Auditorium B, auditorium C, auditorium F og auditorium G.

Auditorier med amfi

Auditorium A, Bjørnstjerne Bjørnson 300 plasser
Auditorium B, Balberg 230 plasser
Auditorium C, Bæla 130 plasser
Auditorium D, Skurva 73 plasser
Auditorium E, Korgen 68 plasser
Auditorium F, Kannik 72 plasser
Auditorium G, Kiljan 98 plasser
Auditorium H, Fiskevarpet 40 plasser

Klasserom med "flatt" gulv

G-101, 40 plasser
G-102, 45 plasser
G-107, 80 plasser
G-201, 40 plasser
G-202, 50 plasser
G-203, 80 plasser
G-204, 20 plasser
G-205, 20 plasser
S-217, 30 plasser
V-21, 30 plasser
Ø-110, 24 plasser
Ø-112, 22 plasser
Ø-113, 22 plasser
P-101, 50 plasser
P-102, 40 plasser