Datasaler

Datasalene er åpne for alle studenter når det ikke holdes annonserte kurs. Liste over annonserte kurs henges på de aktuelle datasaler. NB! Kurs går også når det er innlevering av oppgaver/eksamener.

Utstyr på datasaler og grupperom

Biblioteket, datasalene og Studenten i Downhil har skrivere.

 • Sørhove plan 2, datasal 2: 20 maskiner.
 • Nordhove plan 3, biblioteket: 24 maskiner.
 • Nordhove plan 4, biblioteket: 10 maskiner.
 • Østhove plan 2, SiNN kantine: 1 maskin.
 • Montenegro plan 1, M-102: 15 maskiner.
 • Montenegro plan 2, M-202: 6 maskiner.
 • Montenegro plan 2, M-203: 6 maskiner.
 • Montenegro plan 2, M-204: 1 maskin.
 • Montenegro plan 2, M-207: 1 maskin.
 • Montenegro plan 2, M-208: 1 maskin.
 • Montenegro plan 2. M-209: 1 maskin.

Reservasjon

 • For reservering av datasaler til kurs kontakt Studenttorget.

Programvare for studenter

Alle maskinene kjører Windows 10 og Office 2016.

SPSS for studenter

Studenter har tilgang til SPSS statistikkprogram i følgende rom:

 • Datasal 2, Sørhove
 • Biblioteket plan 4, Nordhove