Avhending innebærer at materiell overdras til andre enn statens egne etater.

HINN Lillehammer forholder seg til Normalinstruks for utrangering og kassasjon av materiell og bygninger samt for avhending av materiell som tilhører staten

I tillegg har HINN Lillehammer egne retningslinjer for avgang av driftsmidler Økonomihåndboka - Kap.6 anleggsmidler - Avgang. Rutine for avgang anleggsmidler skal følges.

IT-avdelingen oppgraderer fra tid til annen utstyr og sitter gjerne igjen med fungerende IT-utstyr som ikke kan nyttes ellers i virksomheten. Slik utstyr kan være av nytte for veldedige organisasjoner eller andre non-profit virksomheter og det kan etter søknad avgjøres om utstyr kan gis i gave uten vederlag.

Eksempler på type utstyr:

  • PCer
  • Skjermer
  • Nettverksutstyr
  • Periferiutstyr

Søknad

Før vurdering må søknad sendes til avhending-it@hil.no med ønske om type utstyr, til hvilket formål utstyret er tiltenkt, personalia/organisasjonsnummer.