Endringer i studentenes IT-systemer som følge av fusjon:

Fra Studiestart 2018 har alle studenter en ny felles pålogging til Office 365.
Klikk her for mer informasjon om Office 365 og hvordan du kommer igang.

Merk! Studenter som ønsker å beholde innhold fra de gamle Office 365-løsningene må selv hente ut dette. Det vil bli annonsert i god tid på våre nettsider når de gamle løsningene stenges.