Language: NOR | ENG

Smitteverntiltak skriftlig skoleeksamen

Høgskolen i Innlandet legger som hovedregel om fra skriftlige skoleeksamener til hjemmeeksamener høsten 2020 og frem til påske 2021 som en følge av utviklingen i koronasmitte. I tilfeller der det arrangeres skoleeksamen skal de gjennomføres i tråd med gjeldende smittevernregler fra nasjonale og lokale myndigheter.

HINN har utviklet en egen rutine for gjennomføring av skoleeksamen slik at eksamen skal kunne avvikles i henhold til gjeldende regler for smittevern. Rutinen finner du i høgskolens smittevernveileder. Alle studenter oppfordres til å sette seg inn i smitteverntiltakene.

Høgskolen sine smittevernregler gjelder for alle arrangement i regi av høgskolen, også når skoleeksamen legges til et innleid lokale utenom høgskolen.

Grunnleggende smitteverntiltak

 • Praktiser god hoste- og håndhygiene.
 • Oppretthold avstandsregelen på minimum én meter til medstudenter, eksamensvakter og andre ansatte i eksamenslokalet i alle situasjoner.

Smitteverntiltak i forkant og underveis på skoleeksamen

 • Dersom du kan, unngå kollektivtransport til eksamenslokalet.
 • Det vil være hånd- og overflatedesinfeksjon tilgjengelig. Om ønskelig så kan du ha med en hånddesinfeksjon som står på pulten din.
 • Kandidatene plasseres med minimum én meters avstand i lokalet.
 • Unngå kødannelser og sammenstimling spesielt ved eksamenslokalets inn- og utgang.
 • Det er viktig at alle holder minimum én meters avstand til medstudenter og eksamensvakter.
 • Følg beskjeder som blir gitt i eksamenslokalet om plassering av yttertøy, sekker/vesker og lignende.
 • I stedet for at studentene signerer for oppmøte på en kandidatliste, vil eksamensvakten normalt registrere oppmøte ved kontroll av studentkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde. Signering av kvitteringsliste kan brukes dersom en unngår kødannelse og smittevernhensyn for øvrig kan ivaretas.
 • Det er ikke påbudt for studenter eller eksamensvakter å ha på munnbind, eller bruke engangshansker, men eksamensvaktene tar det i bruk ved behov. Du kan bruke munnbind under skoleeksamen dersom du ønsker det, i så fall må du ha med deg dette hjemmefra.
 • Opphold deg ved pulten din under skoleeksamen, med mindre du skal benytte toalett eller følges til pause.
 • Når du er klar for å levere besvarelse, kan du tilkalle en eksamensvakt. Innlevering og registrering av besvarelse skjer ved pulten din.
 • Dersom du får symptomer på Covid-19 underveis på en skoleeksamen må du varsle en eksamensvakt umiddelbart.
 • Når du er ferdig med skoleeksamen skal du forlate eksamenslokalet umiddelbart.

Renhold

Eksamenslokaler rengjøres normalt sett i forkant av hver skoleeksamen. Du kan bli bedt om å tørke av din egen pult og stol med overflatedesinfeksjon. Det er i tillegg innført ekstra renhold av felles datamaskiner/teknisk utstyr

Kontaktinformasjon

For informasjon om gjennomføring av den enkelte eksamen, ta kontakt med eksamensadministrasjonen ved ditt fakultet.