Retningslinjer for eksamenskandidater

I retningslinjer for eksamenskandidater finner du hvilke regler som gjelder for gjennomføring av skoleeksamen. Som student plikter du å sette deg inn i reglene før du skal ha eksamen. Retningslinjene gjelder alle former for skoleeksamen.