Privatist

Adgang til å gå opp til eksamen som privatist reguleres i  forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-10.

Her finner du søknadsskjema .

Søknadsfrist er 1. september for høstsemesteret og 1. februar for vårsemesteret.

Adgang til eksamen kan nektes etter lovens § 3-10 dersom privatisten ikke har fulgt obligatorisk undervisning, gjennomført obligatorisk praksis eller fullført obligatoriske arbeidskrav. Tidligere studenter som oppfyller de fastsatte arbeidskrav, krav om bestemte eksamener eller krav om obligatorisk oppmøte og praksis, har rett til å gå opp til eksamen som privatist forutsatt at denne eksamen fortsatt tilbys. Enkelte emner er unntatt privatistordningen.

Eksamensavgift for privatister med virkning fra 1. januar 2019:

  • 3000 kroner

Satsen gjelder per eksamen. I tillegg må alle privatister betale semesteravgift før eksamen avlegges.

Disse avgiftene refunderes ikke, jfr. forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 6-10 (7).