Language: NOR | ENG

Oppgaveskriving

Som student skal du skrive flere ulike typer oppgaver. Her får du info om maler, kildebruk og mye annet.

Søk etter informasjon

  • Søk & Skriv gir deg tips om hvordan du søker etter informasjon og hvordan informasjonssøk kan hjelpe deg i gang med oppgaveskriving.
  • Fagsidene gir oversikt over databaser og informasjonsressurser innenfor ditt emneområde.

Riktig kildebruk

Når du bruker tanker og ideer fra andre bøker eller nettsider inn i egen tekst skal du henvise til kildene slik at leseren ser hvor du har hentet det fra. 
Mer under Skrive og referere.

Datainnsamling og personvern

DHP2

Planlegger du datainnsamling i din bachelor- eller masteroppgaver? Da må du ta stilling til hvilke data du skal samle inn og hvordan skal de håndteres. Personvern og meldeplikt kan bli aktuelt.
Mer om datainnsamling og personvern i studentoppgaver

Studentoppgaver

Ønsker du å gjøre masteroppgaven din tilgjengelig for andre? Vi tilbyr publisering i Brage, vårt åpne institusjonsarkiv.

Oppgavemaler

Her finner du høgskolens maler til bruk i oppgaver. Dette er generelle maler. Ditt studie kan ha andre krav. Informasjon om dette får du fra din faglærer. 

Hvordan skrive oppgave?

Dette er generelle anbefalinger til hvordan faglige tekster skal skrives. Lærere/veiledere kan fremsette spesifikke krav som avviker fra disse.