Kontinuasjonseksamen

Dersom du stryker eller ikke kan møte til eksamen på grunn av sykdom har du anledning til å gå opp til kontinuasjonseksamen.

Du må selv huske å melde deg opp til kontinuasjonseksamen i Studentweb.

Antall eksamensforsøk

Du har mulighet til å melde deg opp til eksamen i et emne maksimum tre ganger. Høgskolen kan ved spesielle anledninger gi dispensasjon for et fjerde eksamensforsøk. Det må søkes spesielt om dette. For praksis gjelder egne regler.

Det regnes som ett eksamensforsøk dersom du unnlater å melde deg av innen avmeldingsfrist, dersom du ikke møter til eksamen og heller ikke leverer gyldig legeattest innen 3 virkedager. Det samme gjelder dersom du trekker deg under eksamensavviklingen eller leverer blank besvarelse.

Kontinuasjonseksamen

Det kan arrangeres ny eksamen for studenter som ikke har bestått eller som hadde gyldig fravær ved ordinær eksamen. Studenter uten gyldig fravær ved ordinær eksamen eller som ønsker å forbedre et bestått resultat har normalt ikke anledning til å melde seg opp til kontinuasjonseksamen. Rektor har fastsatt egne regler for tilgang til å forbedre karaterer ved kontinuasjonseksamen.

Hvilken karakter gjelder

Dersom du avlegger eksamen på nytt vil den beste karakteren gjelde.