Grader, vitnemål og karakterutskrift

Grader

Høgskolen tildeler bachelor-, master- og doktorgrad. Forventet læringsutbytte, innhold og krav til gradene er spesifisert i studieplanen for det enkelte studieprogrammet.

Sammensatt bachelorgrad kan oppnås ved å sette sammen fag og emner etter spesifikke bestemmelser.

Informasjon om sammensatt bachelorgrad

Vitnemål

Høgskolen i Innlandet utsteder automatisk Vitnemål med tilhørende Diploma Supplement til studenter som fullfører et gradsstudium, yrkesutdanning eller en praktisk-pedagogisk utdanning til normert tid.

Vitnemålet sendes til registrert hjemstedsadresse. Denne ser du i Studentweb.

Studenter som fullfører et studieprogram som ikke fører fram til en grad eller yrkesutdanning får automatisk utstedt Karakterutskrift for fullført studieprogram.

Resultater fra eksamen som er avlagt etter at studieprogrammet er fullført tas ikke med i vitnemålet eller karakterutskriften for fullført studieprogram.

Studenter som er forsinket i utdanningsløpet må selv bestille vitnemål eller karakterutskrift når dette er fullført.

Skjema for bestilling av vitnemål (kommer).

Vær oppmerksom på at dersom en student har fullført et studieprogram og klager på karakterfastsettelsen i et emne, skal vitnemål ikke utdeles før klagen er avgjort. Dersom vitnemålet er utstedt, skal en eventuell klage på karakterfastsettelsen ikke behandles før studenten har returnert vitnemålet. Se Forskrift om opptak, studier og eksamen ved Høgskolen i Innlandet § 9-1., pkt.8.

Vitnemålsportalen

Vitnemålsportalen er en ny digital tjeneste, utviklet på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet. Ved hjelp av Vitnemålsportalen kan du selv hente ut dine resultater fra høyere utdanning og dele dem med studiesteder, potensielle arbeidsgivere og andre relevante parter. Tjenesten er gratis å benytte.

Gå til Vitnemålsportalen

Karakterutskrift

Du kan når som helst i studiet bestille karakterutskrift med digital signatur i Studentweb. Det tar omtrent 10 minutter fra du har bestilt til du finner karakterutskriften under menyen  <Mer.. og Dokumenter> i Studentweb. Karakterutskrifta er kun gyldig i sin opprinnelige elektroniske form med tilhørende elektronisk signatur. Du kan få karakterutskrifta på bokmål, nynorsk eller engelsk.

Dersom du er forhindret fra å bestille i Studentweb kan du henvende deg til studieadministrasjonen på ditt studiested.

Tap av vitnemål

Vitnemål og karakterutskrifter for fullført studieprogram er verdipapirer som kun utstedes én gang. Der det kan dokumenteres at vitnemålet eller karakterutskriften for fullført studieprogram er tapt i brann, tyveri eller lignende kan det etter søknad skrives ut et duplikat etter fastsatt gebyr. Gebyret er 1000 kroner. For eldre vitnemål som ikke finnes i høgskolens database er gebyret 1300 kroner. Bekreftelse på oppnådd grad og karakterutskrift utstedes kostnadsfritt.

Kontaktinformasjon på ditt studiested