Eksterne sensorer

Informasjon til våre eksterne sensorer ved bruk av Inspera og Urkund.