Language: NOR | ENG

Digital muntlig eksamen

HINN bruker webkonferanseverktøyet Zoom for gjennomføring av digital muntlig eksamen uten fysisk oppmøte på campus. Ved gjennomføring av digital muntlig eksamen er det viktig at du som student setter deg inn i retningslinjer for digital muntlig eksamen i forkant av eksamen. 

Retningslinjer for digital muntlig eksamen i Zoom

Generelle retningslinjer og råd:

 • Digital muntlig eksamen skal gjennomføres ved bruk av Zoom.  
 • Det anbefales å avholde digital muntlig eksamen i tidsrommet kl. 08.00 – 15.30 pga. tilgang til brukerstøtte og studieadministrasjon.
 • Det skal ikke gjøres opptak av muntlig eksamen.
 • Det anbefales å teste oppkobling til Zoom og teknisk utstyr som skal brukes med noen (for eksempel en medstudent eller en kollega) senest dagen før eksamen.

Veiledninger for hvordan du som lærer og student blir med i en muntlig eksamen i Zoom (Canvas).

Les om sikkerhet rundt Zoom på Uninett sine sider (ekstern).

Her kan du gjøre deg kjent med Zoom-klienten og teste lyd/bilde (ekstern).

Tekniske krav:

 • Alle deltakere må benytte Zoom-klienten.
 • Det er anledning til å bruke både trådløst og kablet internett, men bruk av nettverkskabel vil redusere risikoen for hakkete lyd og uskarpt bilde.
 • For å sikre god lyd- og bildekvalitet gjelder følgende krav for alle deltakere:
  • Lyd: hodetelefoner med mikrofon eller bordmikrofon (kablet eller trådløst).
  • Bilde: webkamera (innebygd eller tilkoblet).
 • Dersom kravene til lyd og bilde ikke er oppfylt kan kandidaten avvises og ikke få gjennomføre eksamen.
 • Det er viktig å få på plass eventuelle oppdateringer på operativsystem, nettleser eller Zoom-klienten i god tid før eksamen, slik at dette ikke forstyrrer underveis på eksamensdagen.

Forberedelser og gjennomføring av eksamen:                    ‘

 • Det er emneansvarlig/studieadministrasjonen som er ansvarlig for å opprette webkonferanse i Zoom, og distribuere lenke til alle deltakere. Informasjon om individuelt eksamenstidspunkt blir gjort tilgjengelig for kandidater i Canvas eller via e-post.
 • Webkonferanse i Zoom kan opprettes via Canvas eller direkte i Zoom-klienten (mulige sikkerhetsinnstillinger vil være de samme).Det anbefales å opprette webkonferanse via Canvas fordi lenke på denne måten blir lett tilgjengelig for alle kandidater, og webkonferansen legges i Canvas-kalenderen til den enkelte kandidat.
 • Før en tar i bruk Zoom på eksamensdagen, så anbefales det å stenge ned alle andre unødvendige programmer på datamaskinen.
 • På eksamensdagen må alle deltaker finne en egnet plass med nøytral bakgrunn (det er ikke anledning til å bruke virtuell bakgrunn), og sette av god tid til forberedelse. Det er viktig at omgivelsene ikke er bråkete slik at det forstyrrer eksamen.
 • Rommet og ansiktet til kandidaten skal være godt belyst. Alle deltakere bør unngå sterkt lys bak seg (for eksempel et vindu), og heller velge å ha en lyskilde foran seg.  
 • Ved oppstart av eksamen skal sensor sjekke identiteten til kandidaten som skal eksamineres. Kandidater må vise gyldig studentkort eller annen gyldig legitimasjon med bilde (bankkort, førerkort eller pass) i webkamera.
 • Kandidater kan gis tilgang til å dele skjermen om ønskelig (for eksempel en presentasjon).
 • Dersom en kandidat utsettes for et alvorlig uforutsett teknisk problem under eksamen, må det i hvert enkelt tilfelle vurderes hvorvidt kandidaten skal få anledning til å avlegge eksamen på nytt på et senere tidspunkt.

Begrunnelse og karakter:

 • Karakter kunngjøres til kandidatene i løpet av eksamensdagen eller i etterkant av eksamen (Studentweb).
 • Det gjøres oppmerksom på at ved muntlig eksamen må kandidater som ønsker begrunnelse, fremstille krav om dette umiddelbart etter at karakter er meddelt jf. Lov om universiteter og høyskoler § 5-3 (1).