Language: NOR | ENG

Pensum som lydbok for studenter med lesevansker

Pilotprosjekt for deg som strever med å lese.

Våren 2021 tilbyr Høgskolen i Innlandet og NLB pensum som lydbok for studenter med ulike typer lesevansker. Alle som er student ved et av høgskolens bachelorprogrammer kan melde seg på.

Har du for eksempel dysleksi, ADHD eller konsentrasjonsproblemer som følge av sykdom/skade, eller fysiske funksjonsnedsettelser som gjør det vanskelig å lese en bok? Meld deg på! 

Dette må du gjøre for å bli med

For å få pensum på lydbok må du:

Vi gjør oppmerksom på at alle lånere hos NLB må kunne dokumentere sitt behov med attest fra relevant fagperson på forespørsel.  Se vilkår for innmelding.