Language: NOR | ENG

Tilrettelegging

Har du behov for tilrettelegging? 

Ved Høgskolen i Innlandet ønsker vi å legge forholdene til rette for en god studiehverdag for alle. Studenter som har funksjonsnedsettelse, nedsatt syn eller hørsel, kronisk sykdom, dysleksi eller plager som medfører en ulempe i studiesituasjonen kan få tilrettelegging i studiehverdagen og til eksamen.

Ta kontakt med studieadministrasjonen ved ditt fakultet så tidlig som mulig i semesteret dersom du trenger tilrettelegging i din studiehverdag.

NLB- Biblioteket for lyd og punkt

er et bibliotek som produserer og låner ut lydbøker og punktskriftbøker til blinde, svaksynte og andre som har vansker med å lese trykt tekst. Tilbudet er gratis og gjelder for studenter ved universitet, høgskole og fagskole. Nedsatt syn, dysleksi, ADHD og andre funksjonsnedsettelser som gir lesevansker, gir lånerett hos NLB.

Ekstra stipend

Studenter som ikke kan jobbe ved siden av utdanningen på grunn av nedsatt funksjonsevne, kan få ekstra stipend. Ordningen gjelder også studenter med dysleksi. Se Lånekassen for mer informasjon.