Skjema

Delstudium i utlandet
Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

 

Eksamen

 

Tilrettelegging av eksamen

 

Oppmelding og avmelding (gjelder kun studenter ved studiestedene Elverum og Hamar)

 

Eksamen som privatist 

 

Følgeskjema for studentoppgaver

Oppmeldingsskjema til prosjekt-, bachelor og masteroppgaver

 

Godskriving av tidligere utdanning

 

Permisjon

Søknad om permisjon

 

Tilleggsemner

Søknad om oppmelding til tilleggsemner

 

Utvidet studierett

Søknad om utvidet studierett

 

Sammensatt bachelorgrad

Søknad om sammensatt bachelorgrad

 

Skikkethet

 

Søknad om overflytting

Søknad om overflytting til GLU 1.-7. trinn 4. studieår

Søknad om overflytting til GLU 5.-10. trinn 3. studieår

Søknad om overflytting til GLU 5.-10. trinn 4. studieår