Language: NOR | ENG

Skjema

Delstudium i utlandet
Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

Eksamen

Tilrettelegging av eksamen

Oppmelding og avmelding (gjelder kun studenter ved studiestedene Elverum og Hamar)

Eksamen som privatist

 Godskriving av tidligere utdanning

Permisjon

Tilleggsemner

Utvidet studierett

Sammensatt bachelorgrad

Skikkethet

Søknad om overflytting