Skjema

Delstudium i utlandet
Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

Eksamen

Klage over karakterfastsettelse

Tilrettelegging av eksamen

Oppmelding og avmelding (gjelder kun studenter ved studiestedene Elverum og Hamar)

Eksamen som privatist 

Følgeskjema for studentoppgaver

Oppmeldingsskjema til prosjekt-, bachelor og masteroppgaver

Godskriving av tidligere utdanning

Permisjon

Tilleggsemner (Lillehammer)

 Utvidet studierett

Sammensatt bachelorgrad

Skikkethet

Søknad om overflytting