Language: NOR | ENG

Skjema

Høgskolen i Innlandet ønsker så langt det er mulig at alle benytter digitale løsninger for å sende skjema og dokumentasjon til høgskolen. Høgskolen i Innlandet bruker to tjenester for innsending av elektroniske dokumenter. Les mer her.

 

Delstudium i utlandet
Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

 

Eksamen

Klage over karakterfastsettelse - bokmål - nynorsk

 

Tilrettelegging av eksamen

Søknad om tilrettelegging av eksamen - bokmål - nynorsk

 

Oppmelding og avmelding (gjelder kun studenter ved studiestedene Elverum og Hamar)

Oppmelding til kontinuasjonseksamen Elverum og Hamar - bokmål - nynorsk

Avmelding til kontinuasjonseksamen Elverum og Hamar - bokmål - nynorsk

 

Eksamen som privatist

Søknad om eksamen som privatist - bokmål - nynorsk

 

Angrerett

Angrerettskjema - bokmål - nynorsk

 

Godskriving av tidligere utdanning

Søknad om godskriving og fritak av tidligere fullført utdanning - bokmål - nynorsk

 

Permisjon

Søknad om permisjon - bokmål - nynorsk

 

Tilleggsemner

Søknad om oppmelding til tilleggsemner - bokmål - nynorsk

 

Utvidet studierett

Søknad om utvidet studierett - bokmål - nynorsk

 

Sammensatt bachelorgrad

Søknad om sammensatt bachelorgrad - bokmål - nynorsk

 

Skikkethet

Melding om tvil om skikkethet - bokmål - nynorsk