Language: NOR | ENG

Skjema

Høgskolen i Innlandet ønsker så langt det er mulig at alle benytter digitale løsninger for å sende skjema og dokumentasjon til høgskolen. Høgskolen i Innlandet bruker to tjenester for innsending av elektroniske dokumenter. 

Innsending av skjema og vedlegg digitalt
Skjema som sendes via Nettskjema er digitalt signert og trenger ikke dato og underskrift.

Alternativt kan skjema og vedlegg sendes/leveres i papirformat
Skjema som sendes/leveres i papirformat dateres og underskrives.

Les mer her.

 

Delstudium i utlandet
Søknad om forhåndsgodkjenning av emner ved delstudier i utlandet

 

Klage

Klage over karakterfastsettelse - bokmål - nynorsk

 

Tilrettelegging av eksamen

Søknad om tilrettelegging av eksamen - bokmål - nynorsk

 

Eksamen som privatist

Søknad om eksamen som privatist - bokmål - nynorsk

 

Angrerett

Angrerettskjema - bokmål - nynorsk

 

Godskriving av tidligere utdanning

Søknad om godskriving og fritak av tidligere fullført utdanning - bokmål - nynorsk

 

Permisjon

Søknad om permisjon - bokmål - nynorsk

 

Tilleggsemner

Søknad om oppmelding til tilleggsemner - bokmål - nynorsk

 

Utvidet studierett

Søknad om utvidet studierett - bokmål - nynorsk

 

Sammensatt bachelorgrad

Søknad om sammensatt bachelorgrad - bokmål - nynorsk

 

Skikkethet

Melding om tvil om skikkethet - bokmål - nynorsk