Language: NOR | ENG

Sammensatt bachelorgrad

En bachelorgrad oppnår du enten på grunnlag av et studieprogram eller ved selv å sette sammen utdanning som tilfredsstiller kravene til en sammensatt bachelorgrad.

Ihht. Forskrift om opptak, studier og eksamen ved HINN kan en sammensatt bachelorgrad oppnås på grunnlag av 3 års studium (180 studiepoeng) der dette må inngå:

  • et selvstendig arbeid av teoretisk, praktisk eller kunstnerisk art på minimum 10 studiepoeng.
  • Fordypning i fag av minimum 80 studiepoengs omfang. I fordypningen skal det inngå emner som bygger på hverandre, og omfanget av påbyggingsemner må være på minimum 20 studiepoeng. Fordypningen må være definert som avsluttede fag, emnegrupper eller studieprogram i en studieplan
  • Ytterligere fag, emnegruppe eller studieprogram av minimum 30 studiepoengs omfang
  • Vitenskapsteoretiske eller filosofiske emner og/eller andre frittstående emner

Søknadsskjema finner du  her.

Legg ved emnebeskrivelser, pensumlister og kopi av vitnemål/karakterutskrift for utdanning som ikke er avlagt ved Høgskolen i Innlandet.

Minimum 60 av studiepoengene som inngår i grunnlaget for graden må være avlagt ved Høgskolen i Innlandet.