Language: NOR | ENG

Overflytting til Grunnskolelærerutdanningen for trinn 1-7 og 5-10

Studenter som har startet på en grunnskolelærerutdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, kan underveis i studieløpet søke overflytting til tilsvarende utdanning ved Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk.

Studenter som søker overflytting, må oppfylle høgskolens kvalifiseringskrav. 

Dette innebærer at studentens studiemodell må samsvare med høgskolens studiemodell både i forhold til organisering, fag, studiepoeng og veiledet praksis. Alle eksamener (inkludert veiledet praksis) må være bestått innen 1. juli.

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studiemodellen ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studiemodell ved Høgskolen i Innlandet.

Overflytting til grunnskolelærerutdanningene kan kun gjøres etter 3. studieår for femårig grunnskolelærerutdanning.

Informasjon om studiets oppbygging finner du på studiepresentasjonssiden til grunnskolelærerutdanningene

Grunnnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, femårig

Grunnnskolelærerutdanningen for trinn 1-7, femårig (samlingsbasert)

Grunnnskolelærerutdanningen for trinn 5-10, femårig

Krav for overflytting til GLU 1.-7. trinn – femårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført:

 • 30 studiepoeng i matematikk
 • 30 studiepoeng i norsk
 • 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • 60 studiepoeng i et skolefag og 30 studiepoeng i skolefag/skolerelevant fag
 • 85 dager veiledet og vurdert praksisopplæring

Krav for overflytting til GLU 5.-10. trinn – femårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

 • 60 studiepoeng i enten norsk, engelsk, matematikk, naturfag, KRLE, kroppsøving, musikk eller samfunnsfag
 • 60 studiepoeng i et skolefag
 • 30 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap
 • 30 studiepoeng i et skolefag/skolerelevant fag
 • 85 dager veiledet og vurdert praksisopplæring

Praksisopplæring femårig grunnskolelærerutdanning

Omfanget av praksisopplæringen er satt til minimum 115 dager i grunnskolen

 • 1.studieår: 30 dager
 • 2.studieår: 35 dager
 • 3.studieår: 20 dager
 • 4.studieår: 15 dager
 • 5. studieår: 15 dager

Du kan søke om overgang fra en institusjon til en annen etter 3. studieår. Alle fag og praksis fra 1., 2. og 3. studieår må være fullført og bestått.