Overflytting

Studenter som har startet på en grunnskolelærerutdanning ved en annen utdanningsinstitusjon, kan underveis i studieløpet søke overflytting til tilsvarende utdanning ved Høgskolen i
Innlandet, Fakultet for lærerutdanning og pedagogikk (LUP).

Studenter som søker overflytting, må oppfylle høgskolens kvalifiseringskrav. 

Det kan ikke kreves spesiell tilrettelegging av studiesituasjonen på grunn av manglende samsvar mellom studiemodellen ved den institusjonen det søkes fra og gjeldende studiemodell ved Høgskolen i Innlandet.

Overflytting til grunnskolelærerutdanningene kan kun gjøres etter avsluttet  3. studieår for fireårig grunnskolelærerutdanning, og kun etter 3. studieår for femårig grunnskolelærerutdanning.

Informasjon om studiets oppbygging finner du på studiepresentasjonsiden til grunnskolelærerutdanningene.

Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn 4-årig
Grunnskolelærerutdanningen for 1.-7. trinn 4-årig (samlingsbasert)
Grunnskolelærerutdanningen for 5.-10. trinn

Krav for overflytting til GLU 1.-7. trinn – fireårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført:

 • 30 studiepoeng i matematikk
 • 30 studiepoeng i norsk
 • 60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap inkl BA-oppgave
 • 30 studiepoeng i skolefag
 • 30 sp fordypning i et av skolefagene
 • 90 dager veiledet og vurdert praksisopplæring

Krav for overflytting til GLU 5.-10. trinn – fireårig

Overflyttingsstudenter etter avsluttet 3. studieår må ha gjennomført

 • 60 studiepoeng i enten norsk, engelsk eller matematikk
 • 60 studiepoeng i pedagogikk og elevkunnskap inkl. BA-oppgave
 • 60 studiepoeng i et skolefag
 • 90 dager veiledet og vurdert praksisopplæring

Praksisopplæring fireårig grunnskolelærerutdanning

Omfanget av praksisopplæringen er satt til minimum 100 dager i grunnskolen

 • 1.studieår: 30 dager
 • 2.studieår: 30 dager
 • 3.studieår: 30 dager
 • 4.studieår: 10 dager

Du kan søke om overgang fra en institusjon til en annen etter 3. studieår. Alle fag og praksis fra 1.-2. og 3. studieår må være fullført og bestått.

 

Slik søker du

Du søker ved å fylle ut skjema som du finner her.
Følgende dokumentasjon må medfølge søknaden.

 • Midlertidig karakterutskrift
 • Bekreftelse om bestått veiledet praksis (med antall veiledede praksisuker som skal tas i vårsemesteret)
 • Studiemodell

Søknadsfrist 15. april
Søknadskjema med vedlegg sendes til postmottak@inn.no eller postadresse oppgitt på skjema.

Har du spørsmål om overflytting på grunnskolelærerutdanningen kan du kontakte studieveileder Hilde Hildonen Brustad

Andre studieprogram
Studenter som har startet på et annet studieprogram ved en annen utdanningsinstitusjon og ønsker å fortsette tilsvarende utdanning ved HINN må søke via Samordna opptak, for deretter å søke om godskriving av tidligere utdanning når du har fått tilbud om plass. Les mer om godskriving.