Godskriving av utdanning

Studenter som har høyere utdanning fra før, kan søke om å få godskrevet hele eller deler av denne utdanningen i sitt studium ved Høgskolen i Innlandet.

Søknad om fritak for bestemte emner vil normalt bli innvilget dersom det faglige innholdet og omfanget av utdanningen tilsvarer faglig innhold og omfang av det du søker fritak fra.

For å få tildelt grad eller utstedt vitnemål fra Høgskolen i Innlandet må minst 60 studiepoeng være avlagt hos oss. 

Søknadsskjema finner du  her. Legg ved emnebeskrivelser med pensumlister, og kopi av vitnemål/karakterutskrift. Høgskolen kan innhente opplysninger om resultater fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner elektronisk. Du som student kan akseptere dette i Studentweb.

Søknad med vedlegg sendes eller leveres til studieadministrasjonen på ditt studiested.