Language: NOR | ENG

Godskriving av utdanning

Studenter som har høyere utdanning fra før, kan søke om å få godskrevet hele eller deler av denne utdanningen i sitt studium ved Høgskolen i Innlandet.

Studenter kan få godskrevet bestått høyere utdanning fra annen norsk utdanningsinstitusjon når det er dokumentert at de faglige krav for en bestemt eksamen, grad eller utdanning er oppfylt. Utdanning fra utenlandske institusjoner, fagskoler eller realkompetanse kan gi grunnlag for fritak for eksamen.

For å få tildelt grad eller utstedt vitnemål fra Høgskolen i Innlandet må minst 60 studiepoeng være avlagt hos oss. 

Søknadsskjema finner du  her. Legg ved emnebeskrivelser med pensumlister. 

Høgskolen i Innlandet kan innhente opplysninger om resultater fra de fleste norske utdanningsinstitusjoner elektronisk, med unntak av Handelshøyskolen BI. Det er derfor ikke nødvendig å legge ved kopi av karakterutskrift og vitnemål, med mindre du har utdanning fra Handelshøyskolen BI.

Dersom du har utdanning fra utenlandsk institusjon som søkes godskrevet, må du legge ved attesterte kopier av vitnemål og karakterutskrifter for emnene du søker godskriving for. Det skal også legges ved en karakterutskrift med engelske emnenavn (for bruk i Diploma Supplement).

Søknad med vedlegg sendes til høgskolen eller leveres til studieadministrasjonen på ditt fakultet.

Søknad om godskriving må fremsettes skriftlig innen en måned etter emnets oppstart.