Nyhetsbrev for Region Oslo Nord

HINN inngår i et KD-nedsatt samarbeid med sju høgskoler om etter- og videreutdanning for lærere og ansatte i barnehage. Samarbeidsforumet Region Oslo Nord tilbyr skolesektoren relevante og praksisnære etter- og videreutdanningstilbud av høy kvalitet. 

 Det sendes ut nyhetsbrev to til tre ganger i året om aktuell informasjon og relevante tilbud.