Language: NOR | ENG

Sikkerhet og beredskap

Risikobildet i samfunnet har endret seg og sikkerhet og sårbarhet må nå tas med som viktige faktorer i samfunns- og virksomhetsplanlegging. Det kreves stadig mer kompetanse i:

  • å vurdere risiko og sårbarhet
  • å bygge beredskap
  • å ivareta sikkerhet og å håndtere trusler og kriser
  • sikkerhetsledelse

Vi tilbyr utdanningsopplegg som er tilpasset virksomhetens behov for kompetanse, alt planlagt og tilrettelagt i nært samarbeid med oppdragsgiver.

Våre tilbud skreddersys både for offentlig og privat sektor.

Fremtidige beredskapsaktører kan også få trene på reelle scenario i et unikt simuleringsverktøy som vi tilbyr gjennom vår samarbeidspartner EON Reality Norway. 

Eksempler på studiepoenggivende kurs: