Language: NOR | ENG

Økonomi og ledelse

Ved Høgskolen i Innlandet har vi lang erfaring i å tilby utdanning som er tilpasset oppdragsgivers behov med studielogistikk som er tilrettelagt for samtidig yrkesaktivitet.

Emner og studieprogram kan justeres og tilpasses slik at læringsutbyttet treffer akkurat det behovet markedet har.

Vi kan levere utdanning innen følgende fagområder og som enkeltemner og studieprogram :

  • økonomi
  • regnskap og revisjon
  • ledelse
  • organisasjon
  • administrasjon
  • serviceledelse
  • markedsføring
  • prosjektledelse
  • sikkerhetsledelse og risikostyring
  • beredskap

Eksempler på kurs med studiepoeng som vi har levert til kunde: Kunnskapsledelse, Finansforvaltning, Lederutdanning inne helse og omsorg, Prosjektledelse, Årsregnskap, Grunnleggende regnskap, Personalledelse, Rektorutdanning, Styrearbeid, Service og brukerorientering, Regnskapsorganisasjon og internkontroll, Budsjettering, Coachende ledelse, Arbeids- og organisasjonspsykologi, Landbruksregnskap, og Sikkerhetsledelse for Forsvaret.