Language: NOR | ENG

Kommunikasjon og markedsføring

Trenger dine ansatte mer kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring?

Kompetanse innen kommunikasjon og markedsføring er av stor betydning for å kommunisere riktig med målgruppene, for å påvirke virksomhetens etterspørsel og tilbud, samt påvirke virksomhetens omdømme.

Høgskolen i Innlandet har fagkompetanse innen disse feltene og kan bistå din virksomhet med å skreddersy studiemodeller med fleksible løsninger som gjør det mulig å kombinere deltakelse på kompetansetiltaket med jobb.

Eksisterende enkeltemner som i dag tilbys i studieprogrammer, kan også tilbys på oppdrag.

Eksempler på studier: