Language: NOR | ENG

Juss

Ved Høgskolen i Innlandet har vi lang erfaring i tilby utdanning som er tilpasset oppdragsgivers behov med studielogistikk som er tilrettelagt for samtidig yrkesaktivitet.

Emner og studieprogram kan justeres og tilpasses slik at læringsutbyttet treffer akkurat det behovet markedet har.

Vi kan levere utdanning innen juridiske emner og studieprogram som for eksempel:

  • arbeidsrett
  • forvaltningsjuss
  • barnehagejuss
  • rettslære
  • juss for næringslivet
  • markedsføringsjuss