Language: NOR | ENG

Innovasjon

Høgskolen i Innlandet kan skreddersy kompetansehevingstiltak innen innovasjon for dine ansatte.

Innovasjon handler om å utvikle og fremme nytenkning og nyskaping i virksomheter. Det kan dreie seg om nye tjenester eller nye produkter for å bringe fram endringer.

Mange virksomheter, spesielt innen offentlig sektor står overfor komplekse oppgaver som berører mange brukere eller innbyggere. For å møte framtidens utfordringer er det behov for innovasjon og innovative løsninger.

Vi kan bistå din virksomhet med kompetansebygging i innovasjonsteori og praktiske verktøy som fremmer innovasjon og innovative løsninger. På oppdrag kan vi utvikle ulike tilbud, fra dagskurs til større studieenheter med studiepoeng.

Eksempler på studietilbud: