Language: NOR | ENG

Utdanning på oppdrag

Høgskolen i Innlandet utvikler og leverer skreddersydde kurs og studier som kan kombineres med jobb, i samarbeid med oppdragsgivere. Vi kan levere innenfor et vidt spekter av fagområder.

Vi tilrettelegger for fleksibel læring for voksne, og er opptatt av å skape trygghet og gode betingelser for den lærende.

Voksenpedagogiske prinsipper ligger alltid til grunn for tilbudene vi utvikler, og vi har god kunnskap om hvordan individer og organisasjoner lærer.

Vår intensjon er å utvikle handlings- og endringskompetanser mot et framtidig arbeidsliv.

Studiemodeller kan kombinere tradisjonelle virkemidler som forelesninger, tekst og seminarer med mediebaserte virkemidler, som f eks. video, lyd og bilde.
Vi kan tilby følgende tjenester på oppdrag:

  • Analyse av kompetansebehov
  • Planlegge kompetansetiltak, pedagogisk og didaktisk
  • Utforme studieplan og studieguide
  • Bestemme studiemodell (samlinger, nett eller ulike kombinasjoner)
  • Designe digitalt læringsmiljø (LMS, Wiki, Blogg m.m.)
  • Utvikle mediebaserte læremidler tilpasset et hvert oppdrag
  • Praktisk tilrettelegging av kompetansetiltak, inkludert studieadministrasjon
  • Evaluering av kompetansetiltak