Language: NOR | ENG

Veiledning for nyutdannede lærere

 

images

Læreryrket i barnehage og skole er spennende, krevende og komplekst, og i starten som lærer er det mye nytt å forholde seg til. Denne kompleksiteten kan ikke fullt ut læres i en grunnutdanning. Enkelte sider ved arbeidet læres best når en har begynt å jobbe!

 

 Registrering som medlem av Fylkesnettverk:

Utsendelse av informasjon om veiledning for nyutdannede lærere i barnehage og skole har skjedd gjennom postmottak i kommunene. Erfaringer de siste årene har vist at informasjonen svært ofte ikke har nådd målgruppene. Det har ført til at veiledere og ledere i og for barnehager og skoler ikke har mottatt informasjon om f.eks. Høsbjørsamlingen eller fagdager som arrangeres av Høgskolen i Innlandet, campus Hamar.

Den nye personvernforskriften har bidratt til at høgskolen trenger bekreftelse fra personer vi sender informasjon til. På vår nye hjemmeside vil vi heretter legge ut all informasjon om ulike sider ved veiledning for nyutdannede lærere i Innlandet, og det er fint om du bekrefter at du vil motta slik informasjon gjennom at du aktivt gir din tillatelse. Du vil da bli registrert som medlem i Fylkesnettverk for veiledning av nyutdannede lærere i barnehage og skole i Innlandet. Klikk her for registrering.