Utdanning for NAV-ansatte

Oversikt over relevante etter- og videreutdanningstilbud for NAV-ansatte ved Høgskolen i Innlandet, innen fagområdene i samarbeidsavtalen:

Innovasjon:

Organisasjon og ledelse:

Veiledning og arbeidsrettet oppfølging:

Andre:

Dette er studier som er tilrettelagt for deg som ønsker å kombinere studier med arbeid eller andre aktiviteter. En samlingsbasert studiemodell gjør det mulig å følge undervisningen, selv om du ikke bor i nærheten av høgskolen.

Se nærmere informasjon om det enkelte studietilbud for informasjon om opptakskrav, søknadsfrister og oppstart.