Kombinert stilling

Som del av samarbeidsavtalen er det etablert en kombinert stilling som koordinerer aktiviteter og tiltak mellom HINN og NAV:

  • Koble forskning og utdanning basert på praksisfeltets behov
  • Utvikling av praksis og kompetanseutvikling gjennom å utvikle og gjennomføre relevante forskningsprosjekter
  • Utvikle og gjennomføre relevante utdanningstilbud i samarbeid med NAV
  • Utvikle og gjennomføre prosjekter i NAV-organisasjonen som utvikler praksisoverføring og delingskultur (lærende organisasjon)