FOU-seminarer om NAV-relevante temaer

Aktuelle seminarer våren 2018:

Mandag 4. juni:
Tema: Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger: Hva skal til for å integrere flyktninger på norske arbeidsplasser?
Sted: Aud G på HiNN Lillehammer kl. 10.30 - 13.00.

Onsdag 6. juni:
"Det handler om å delta - ungdom, mestring og veien til arbeid". Streamingseminar om arbeid og folkehelse.
Sted: Auditorium 4, på HINN Elverum, Terningen arena, kl. 09.30 - 11.30.

 

TIDSPUNKT: Mandag 4. juni kl. 10.30 - 13.00
STED: Aud G på HiNN Lillehammer

Arbeidsgiverperspektivet på integrering av flyktninger: Hva skal til for å integrere flyktninger på norske arbeidsplasser?
Forskerne Trude Eide og Maria Røhnebæk presenterer funn som kommer frem i to nye rapporter fra Østlandsforskning.
Titlene på rapportene er: «Motivasjon og hindre for inkludering av flyktninger» og «Samarbeid i og etter introduksjonsprogrammet»

Sentrale temaer:

  • Hva skal til for at arbeidsgivere ønsker og har muligheter for å tilrettelegge for inkludering og rekruttering av personer med fluktbakgrunn?
  • Hvordan kan kommunenes introduksjonsprogram for flyktninger forbedres gjennom sterkere og nye former for samarbeid mellom Læringssenteret, NAV og arbeidsgivere.
  • Hvordan få til gode samarbeidsmodeller i inkluderingsarbeidet?
Kommentarer fra: Bjørn Lien, regiondirektør NAV Innlandet, Sverre Rudjord, kommunalsjef i Ringsaker kommune, Erik Fostervoll, direktør Scandic Hafjell Hotell

 

 

TID: Kl 09:30 - 11:30

STED: 6.juni, Høgskolen i Innlandet, Terningen Arena i Elverum

”Det handler om å delta - ungdom, mestring og veien til arbeid”

Det å være i arbeid gir god folkehelse. Både i Hedmark og Oppland er det en utfordring knyttet til unge
arbeidssøkere som sliter med å komme inn på arbeidsmarkedet. Ungdom med nedsatt arbeidsevne og
ungdom med ikke fullført utdanning, er samfunnsgrupper som sliter med å skaffe seg arbeid i Innlandet.
På dette seminaret vil det være 3 innlegg med litt ulikt perspektiv:
Hvorfor streamingseminar?
Dette er en ”møteplass” mellom fagmiljøene på Høgskolen i Innlandet og NAV-ansatte, knyttet til relevante
temaer for praksisfeltet og for at partene kan se muligheter for å styrke samarbeidet gjennom nye
kompetanse- og forskningsprosjekter.
1) Skoleperspektivet, kultur for læring og kultur for arbeid. Skole og utdanning er grunnlaget for
inngangen til arbeidslivet.
Thomas Nordahl, professor, Senter for praksisrettet utdanningsforskning, Høgskolen i Innlandet
2) Arbeidslivperspektivet, Unge arbeidssøkere i et sunt arbeidsliv.
Therese N. Hanevold, prosjektleder i STAMI
3) NAV-perspektivet, Arbeidets betydning for folkehelsen, det sosiokulturelle perspektivet.
Anja Søberg

 

 

Tidligere FOU-seminarer:

TJENESTEINNOVASJON OG SAMSKAPING, 26.1 kl. 09. 15-11. 30 i Aud. G
Hva er tjenesteinnovasjon – og hvordan kan det foregå i praksis? Presentasjon av noen eksempler. v/ professor Rolf Rønning og førsteamanuensis Maria Røhnebæk, HiNN:
Tjenesteinnovasjon i praksis - muligheter og utfordringer sett fra NAV-leders ståsted. v/ Per Morten Nyenget, NAV-leder i Lillehammer/Gausdal (tidl. Ringebu)
Diskusjon: Hvordan kan NAV og HiNN jobbe videre med dette sammen?
UNGE OG UTENFORSKAP, 13. mars kl. 1230-1500, Ø 302
De utsatte unge – hvem er de? v/professor Halvor Fauske HINN
Veiledning av ungdom for å motivere frafall og potensielt fremtidig utenforskapv/førsteamanuensis Erik Hagaseth Haug HINN
Hvordan jobbe alternativt med unge som faller utenfor?Løpende jobbklubb– et eksempelv/ avdelingsleder på NAV Ung, Steffen Gullikstad, NAV Lillehammer/Gausdal