Samarbeid med NAV

Illustrasjon hender

Samarbeidet mellom Høgskolen i Innlandet og NAV bygger på en helhetlig tenking som kobler forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis i arbeids- og velferdssektoren inn i rammen organisatorisk læring. Målet er å bidra til innovasjon i NAV.

Målet er å koble forskning og utvikling, kompetanseutvikling og utvikling av praksis gjennom å:

  • Utvikle og gjennomføre relevante forskningsprosjekter
  • Utvikle og gjennomføre relevante utdanningstilbud i samarbeid med NAV
  • Utvikle og gjennomføre prosjekter i NAV-organisasjonen som utvikler en lærende organisasjon gjennom praksisoverføring og delingskultur