Råd for samarbeid med arbeidslivet

Høgskolen i Innlandet skal etablere et nytt råd for samarbeid med arbeidslivet. 

Rådet opprettes etter initiativ fra Kunnskapsdepartementet og tilsvarende finnes på andre universiteter og høgskoler. 

Rådet skal ha representanter for de store aktørene i arbeidslivet og gi høgskolen en tettere og bredere kontaktflate med de omgivelsene i samfunnet. 

Nytt råd etableres i høgskolestyremøte i februar 2018.