Language: NOR | ENG

Innovasjonsprosjekter - forskning og utvikling

to-prosjekter-tildelt-forskningsmidler-fra-nav_large

Innovasjon og utvikling av nye arbeidsmetoder, tiltak og samhandlingsmodeller av NAVs tjenester skjer gjennom samarbeid i forskningprosjekter og kompetanseutviklingsprosjekter

 

Noen utvalgte forskningsprosjekter:

Co-VAL aims to explore the notion of value created in public administration via the participation of citizens & civil servants, along with the new ways of integrating respective practices towards transforming public administration services and processes. 

En kvalitativ studie hvor flyktninger, arbeidsgivere og ansatte i tjenesteapparatet Oppland har blitt intervjuet for å finne nye måter å jobbe på for å få flere flyktninger over i arbeid eller utdanning etter endt introduksjonsprogram.

  • Digital ledelse for synergier mellom brukermøter og digitale kanaler

Kartlegger suksessfaktorer og forbedringspotensial i implementeringen av NAVs kanalstrategi.