Language: NOR | ENG

Kompetansesenter for offentlig innovasjon (KOI)

KOI_ordsky3

KOI er en brobygger mellom forskning, praksis og utdanning med utgangspunkt i HiNNs fagmiljø og samarbeidspartnere innenfor innovasjon i offentlig sektor.

KOIs ambisjon er å:

  • være ressurs og brobygger mellom internasjonalt og nasjonalt ledende forskning og nasjonale/regionale/lokale behov for innovasjonskompetanse i «det offentlige»
  • være en synlig innovasjonsaktør nasjonalt

Målsettingen er å bli et nasjonalt kompetansesenter som fremmer innovasjon i kommunal, fylkeskommunal og statlig sektor gjennom å bygge bro mellom forskning, praksis og utdanning. 

KOI inviterer sammen med Oppland fylkeskommune, våre partnere til en matnyttig workshop om Positive Deviance med professor Arvind Singhal 1. november 2019 på Lillehammer.

Fagkompetansen tilknyttet KOI spenner fra innovasjon i kommuner, via innovasjon i offentlig sektor mer generelt, til innovasjonsprosesser, samskaping, tjenestedesign, tjenesteinnovasjon og innovasjonsledelse. Innovasjon er et av satsingsområdene til Høgskolen i Innlandet.