Switch - økt samarbeid mellom studenter og næringsliv

Switch er Høgskolen i Innlandet (HINN) i Lillehammers fysiske møteplass, der studenter og næringsliv med felles interesse for innovasjon og entreprenørskap møtes. Dette er stedet hvor kreative tanker og ideer mellom likesinnede utveksles og nettverk bygges.

Navnet Switch ble valgt etter en navnekonkurranse blant alle studentene på skolen i 2015, og kan ha flere betydninger som bryter eller bytte.

Etableringen av Switch er en del av prosjektet «Studentbedrift i fokus» der målsettingen er å øke gründerkulturen på skolen. Eksempelvis benytter emnet Studentbedrift Switch til mye av sin undervisning og caseløsninger.

Stedet skal være en «koblingsboks» mellom personer og aktører som er interessert i entreprenørskap - reelle bedrifter eller studentbedrifter.

I tillegg til å være en møteplass, vil det i Switch også holdes korte foredrag, skills-kurs, gründerhistorier, workshops mm. og er åpent for alle med interesse for feltet.

Det er mye som kommer til å skje det neste året, så lik  Switch HiL på Facebook, følg med og møt opp på de ulike arrangementene!

Studentorganisasjonen Start LHMR

Studentorganisasjonen Start LHMR stiller med tre medlemmer og står for den daglige driften. De vil jobbe for at Switch skal være et ønsket sted å oppholde seg for alle med interesse rundt gründerskap.

Daglig leder for Switch er student på Bachelor i organisasjon og ledelse, Christer Giske fra Start LHMR.

For å oppfylle våre ønsker om et levende og aktivt miljø ønsker vi at lokalt næringsliv bidrar i størst mulig grad! 

Ta kontakt ved å følge lenken eller ta kontakt på e-postadressen:  giskechrister@gmail.com