Language: NOR | ENG

Entreprenørskap ved Høgskolen i Innlandet

Alle studier ved Høgskolen i Innlandet skal ha elementer av innovasjon og entreprenørskap.

Fra Handlingsplanen Entreprenørskap i utdanningen – fra grunnskole til høyere utdanning 2009-2014 på regjeringen.no som sier:

- Gjennom å stimulere holdninger, kunnskap og ferdigheter hos elever, studenter og lærere på alle nivåer skal det utvikles en kultur for entreprenørskap. Med dette menes å styrke personlige egenskaper og holdninger hos den enkelte som gjør dem bedre rustet til å bedrive samarbeid, nytenkning, tåle motgang, være kreative og stole på egne valg.


Studietilbud innen innovasjon og entreprenørskap

Bachelorstudier

Master i Innovasjon (Lillehammer)

Ph.d. i Innovasjon (Lillehammer)


Aktiviteter innen innovasjon og entreprenørskap

«Switch» - møtested for entreprenørskap og gründerinteresserte ved Høgskolen i Innlandet på Lillehammer

Studentorganisasjonen StartNorge - for innovasjon og entreprenørskap

  • Start LHMR - studentorganisasjon Lillehammer
  • Start Rena – studentorganisasjon Rena (har ikke nettside enda)
  • Start Norge

Ungt entreprenørskap