Language: NOR | ENG

Samarbeid med arbeids- og næringsliv

Høgskolen i Innlandet (HINN) skal være en tydelig samfunnsaktør som har et aktivt samspill med arbeidslivet.

Samarbeidet skjer i form av:

  • praksis i utdanningene
  • forsknings- og innovasjonssamarbeid
  • livslang læring i samarbeid med et mangfoldig arbeidsliv.
  • kombinasjonsstillinger mellom høgskolen og arbeidsliv
  • mm

Samarbeidet er regulert i partnerskapsavtaler, samarbeidsprosjekter, råd og utvalg. HINN er aktivt med i utvikling av regionen gjennom å følge opp lokale, regionale, og nasjonale satsninger.

Det er et mål at HINN skal videreutvikle den regionale forankringen og markere seg som en betydelig regional samarbeidspartner og kunnskapsleverandør. HINN skal bidra til å styrke vekstkraften i Innlandet og gjøre regionen mer attraktiv som bo- og arbeidssted.