Prosjekt GIPS: Avslutningsseminar på Gardermoen 13. november 2015

Prosjekt GIPS: Avslutningsseminar på Gardermoen 13. november 2015

Bilde fra prosjektet Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør 

Prosjektet Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS) avsluttes med et seminar på Gardermoen 13. november 2015.

GIPS-prosjektet har mottatt midler fra Kompetanse for kvalitet for å forske på effekten av praksis i det sørlige Afrika for lærerstudenter og barnehagelærerstudenter. GIPS-prosjektet er et samarbeid mellom Utdanning og Diversitet v/ Gerd Wikan og Jørgen Klein, LUNA og Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Disse miljøene har tidligere samarbeidet om internasjonalisering i GLU, med SAK-midler gjennom Region Oslo Nord. Målsettingen for den internasjonale praksisen er å øke studentenes forståelse for kulturelt mangfold, i tillegg til at de får utvidet sitt perspektiv på utdanning i en flerspråklig kontekst. Det er også et mål om at de gjennom oppholdet i et annet land får hevet sin globale bevissthet. Prosjektsatsingen resulterte i utvikling av en mer samordnet internasjonal studentutveksling for de to institusjonene i sørlige Afrika, som integrerte obligatorisk praksis med bacheloroppgaven i 6. semester for lærerstudenter i første omgang. Siden har prosjektet blitt utvidet til å inkluderer barnehagestudenter.

 

 

Global og interkulturell kompetanse gjennom praksis i sør (GIPS)

Delingsseminar om forskning på effekten av studentveksling

Radisson Blu Airport hotel, Gardermoen, 13. November 2015

 

09.30 - 10.00    Registrering og kaffe/te

10.00 - 10.05    Velkommen: Hvilke forventinger har institusjoner og studenter til internasjonal praksis? Gerd Wikan, Høgskolen i Hedmark

10.05 - 10.25    Multikulturell, interkulturell – hvilke begrep skal vi bruke? Morten Løtveit, Høgskolen i Hedmark

10.25 - 10.45    Transformativ læring og aksjonslæring. Inger Haug, Høgskolen i Hedmark

10.45 - 11.05    Læringsutbytte for danske pedagogikkstudenter i utlandet og betydning av utdanningsstedets forberedelse, veiledning og etterarbeid. Karen Prins, UCC Professionshøjskolen

11.05 - 11.30      Diskusjon

11.30 - 12.30      Lunsj

12.30 - 12.35   Velkommen etter lunsj: Sissel Tove Olsen, Høgskolen i Oslo & Akershus

12.35 - 12.55    Profesjonsutvikling og personlig utvikling. Tove Leming, Universitetet i Troms

12.55 - 13.15    Sekulariserte studenter i et religiøst miljø. Oslo-studenter på praksisopphold i afrikanske barnehager. Geir Hoaas, Høgskolen i Oslo & Akershus

 13.15 - 13.35    Global bevidsthed og internasjonalisering i norsk lærerutdanning. Mette Helleve, Høgskolen i Oslo & Akershus

 13.35 - 13.55    Interkulturell kompetanse og global bevissthet, praksis i Namibia. Jørgen Klein & Gerd Wikan, Høgskolen i Hedmark

13.55 - 14.25      Diskusjon

 14.25 - 14.45      Kaffe/te

 14.45 - 15.05     Stor diskrepans mellom oppfattet og operasjonalisert læreplan i Zambiske barnehager? Utfordringer og mulige utviklingsmuligheter gjennom samarbeid. Elisabeth Almaz Eriksen, Høgskolen i Oslo & Akershus

15.05 - 15.25    Erfaringer fra konferanse om klasseledelse i Uganda for lærere og lærerstudenter. Ellen Watkinson, Høgskolen i Oslo & Akershus

15.25 - 15.45     Profesjonsutvikling gjennom praksis i Sør-Afrika. Anikke Hagen, Sissel Tove Olsen & Kari Bratland, Høgskolen i Oslo & Akershus                    

15.45 - 16.00    Kaffe/te

16.00 - 17.30    Internasjonal BA og praksis: overføringsverdi for lærerutdanningene?   Innledning til debatt v/ Pro-dekan Finn Aarsæther, Høgskolen i Oslo & Akershus (10-15 min) og studieleder Barnehageutdanningen Karin Moen, Høgskolen i Hedmark (10 -15 min)

17.30 - 18.00    Avslutning: Muligheter for videre samarbeid? Gerd Wikan

 

*************************