Professor Jim Cummins æresdoktor ved Høgskolen i Hedmark

Professor Jim Cummins æresdoktor ved Høgskolen i Hedmark

Æresdoktor og professor Jim Cummins (Foto: ritsumei.ac.jp)

I anledning 20-års jubileet september 2014 kreerte høgskolen Professor Jim Cummins til æresdoktor, Doctor Honoris Causa, i profesjonsrettede lærerutdanningsfag.

Professor Jim Cummins er professor ved University of Toronto i Canada og har i en årrekke samarbeidet med fagmiljøet ved Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Professor Cummins har en rekke betydningsfulle vitenskapelige bidrag innenfor området språklæring, tospråklighet og tospråklig utdanning, og særlig for forskning og teoriutvikling om den rollen språk spiller i kunnskapstilegnelse og sosial integrering av elever med flerspråklig og flerkulturell bakgrunn.

Professor Cummins deltok på Høgskolens jubileumsmarkeringen 18. september 2014. Selve markeringen besto av kreering av nye doktorer, æresdoktorer og tildeling av priser for læringsmiljø og formidling. I tillegg deltok Cummins på fagseminar med medlemmene av det strategiske forskningsområdet Utdanning og diversitet, hadde gjesteforelesninger for studenter samt at han deltok med forelesningen "Communication, identity and education" på et fagseminar i tilknytning til forskningsdagene. I anledning sitt besøk i Norge bidro Cummins også med gjesteforelesninger Senter for flerspråklighet ved Universitetet i Oslo.