Ny publikasjon: Skriving på norsk som andrespråk

Ny publikasjon: Skriving på norsk som andrespråk

Førsteamanuensene Joke Dewilde og Marte Monsen bidrar i boka om skriving på et andrespråk. 

Boka tematiserer skriving og undervisning i skriving når norsk er andrespråk, i ungdomsskole og videregående skole, i voksenopplæring og høyere utdanning.

Sommeren 2015 kom boka "Skriving på norsk som andrespråk. Vurdering, opplæring og elevenes stemmer", redigert av Anne Golden og Elisabeth Selj ved Universitetet i Oslo. Boka tematiserer hva som kjennetegner andrespråksskrivernes tekster, hva det innebærer å være en andrespråksskriver, både i utdanningen og på fritiden, hvilke rammer som finnes for skrivingen og vurderingen av den, og de viser hvordan man kan forbedre skriveopplæringen med utgangspunkt i innsikter fra denne forskningen. To av medlemmene i det strategiske satsingsområdet "Utdanning og diversitet" bidrar i kapitlene i boka.  Joke Dewilde har skrevet kapitlet "En transspråklig tilnærming til flerspråklige elevers skriving" sammen med Mari-Ann Igland, professor ved Høgskolen i Sør-Trøndelag.  Marte Monsen bidrar med kapitlet "Vurdering av tekster skrevet til norskprøvene for voksne" sammen med Anne Golden, professor ved Universitetet i Oslo. 

 

For mer informasjon om boka, se  her