Ny publikasjon: Alternative stemmer fra nyankomne

Ny publikasjon: Alternative stemmer fra nyankomne

Joke Dewilde og Thor-André Skrefsrud har nylig publisert artikkelen “Including alternative stories in the mainstream. How transcultural young people in Norway perform creative cultural resistance in and outside of school” i nivå 2-tidsskriftet International Journal of Inclusive Education.

Artikkelen viser hvordan nyankomne elever i den norske skolen utfordrer rådende diskurser gjennom sine motstandsfortellinger. Fokus rettes mot to sosiale rom; en innføringsklasse og Facebook. Gjennom en videreutvikling av Mary Louise Pratts teori om «safe houses» viser forfatterne hvordan disse kontekstene skaper muligheter for nyankomne til å spille på bredden og dybden av sin samlede språklige og kulturelle erfaringsbakgrunn.

Publikasjonen er knyttet til NordForsk-prosjektet Learning Spaces

Artikkelen kan leses i fulltekst her:

http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13603116.2016.1145263