Ny bok: Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

Ny bok: Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen

Andrespråk og flerspråklighet i barnehagen presenterer ny, forskningsbasert kunnskap om barnehagen som språklæringsarena. Fokuset er rettet mot barnehagelæreres perspektiver på arbeid med flerspråklige barns språkutvikling. 

Ut fra språkvitenskapelige perspektiv analyseres konkrete eksempler på barnehagelæreres arbeid med andrespråk og flerspråklighet. Boka gir innsikt i kompleksiteten i andrespråksarbeidet og bidrar med nye perspektiver på barnehagen som flerspråklig læringsmiljø. Analysene inviterer til kritisk refleksjon rundt ulike måter å tenke rundt og handle språkdidaktisk på, og spesielt hvilke språklæringspotensialer som ulike praksiser åpner for.

Boka er beregnet på forskere, lærerutdannere, profesjonsutøvere og andre i fagmiljøet som er opptatt av språkdidaktikk, andrespråk og flerspråklighet i barnehagen.

Gunhild Tomter Alstad

Gunhild Tomter Alstad

Bokens forfatter Gunhild Tomter Alstad er førsteamanuensis i norsk ved Høgskolen i Hedmark.