Internasjonal forskningskonferanse lagt til Høgskolen i Hedmark

ALA logo

Den 12. internasjonale forskningskonferanse om språklig bevissthet arrangeres på Campus Hamar juli 2014

Organisasjonen Association for Language Awareness (ALA) har gitt Høgskolen i Hedmark oppdraget å arrangere den neste internasjonale forskningskonferansen om språklig bevissthet. 

Fjær i hatten
Bakgrunnen for at Høgskolen i Hedmark er blitt tildelt arrangement i 2014, er blant annet den omfattende forskningsvirksomheten knyttet til aspekter ved språklig bevissthet som drives i fagmiljøet på Høgskolen i Hedmark, Avdeling for lærerutdanning og naturvitenskap. Flere av forskerne som arbeider med språklig bevissthet er tilknyttet det strategiske forskningsområdet utdanning og diversitet.

Tidligere ALA-konferanser

Forrige konferanse ble arrangert ved Concordia University i Montreal, Canada. Der var det ca. 150 sesjonsinnlegg og nær 250 deltakere fra hele verden. Blant tidligere arrangementssteder kan nevnes Leicester, England, Hong Kong, Le Mans, Frankrike,  Lleida, Spania og Kassel, Tyskland. I Skandinavia har konferansen bare vært arrangert én gang før, nemlig ved Umeå universitet i 2002. 

 

Arrangmentskomite

Arrangementskomiteen består av professor Lars Anders Kulbrandstad (leder), professor Thor Ola Engen , førsteamanuensis Anne-Line Graedler , prorektor Jørgen Klein og rektor Lise Iversen Kulbrandstad, konsulent Rita Lang-Ree, rådgiver Hilde Friis og høgskolelektor Gunhild Tomter Alstad (konferansekoordinator).